De Talentenhaven

Véronique Minnebo - Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Antwerpen (Berchem)

Studiecoaching voor jongeren

Wil je meer grip op je middelbare of hogere studies? Zie je soms door het bos de bomen niet meer? Wil je goede verslagen leren schrijven, teksten lezen, structureren en samenvatten? Examenvragen ontleden? Die woordenlijst met minder moeite studeren? Is plannen en organiseren niet je sterkste punt? Of wil je op zoek naar je autonome motivatie? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op. Vanuit mijn ruime ervaring als jongeren-, taal- en studiecoach help ik je graag terug op de rit!


Tijdens een intakegesprek waarbij ik samen met jou en je ouders je concrete studievraag onder de loep neem en uitpluis wat je precies nodig hebt, gaan we samen aan de slag tijdens een traject van 5 of 10 sessies (kan, indien wenselijk en nodig, worden verlengd):


Concreet help ik je om:

 • doelstellingen te bepalen, op lange en korte termijn, met voldoende tussenstappen zodat je snel resultaat ziet.
 • een realistische studieplanning op te maken, met een goed evenwicht tussen werktijd en ontspanning.
 • studiemateriaal, handboeken, cursussen te verwerken.
 • nota's te nemen, die helder, gestructureerd en goed geordend zijn, zodat je hiermee efficiënt aan de slag kunt.
 • examen- en toetsvragen te leren analyseren en gestructureerd beantwoorden.
 • heldere verslagen en essays te schrijven met aandacht voor de eisen van academische of schooltaal. 
 • je academische of schoolwoordenschat uit te breiden en correct te gebruiken.
 • die dekselse dt-regel voor eens en altijd te doorgronden en correct toe te passen.
 • geheugentechnieken in te zetten waarmee je makkelijker feiten, woordenschat, datums... onthoudt.
 • ...
 • Heb je eerder of ook moeite met je motivatie, dan kunnen we ook meer op meta-niveau aan de slag gaan.

  Wanneer je immers het nut niet inziet van de inspanningen die je studie vereist en je docenten je opleggen, kan het zomaar zijn dat je de studievaardigheden weliswaar goed onder de knie hebt, maar je er niet toe komt om ze voldoende te gebruiken. Je bent dan niet (voldoende) autonoom gemotiveerd. In dat geval zoeken we eerst naar je eigen beweegredenen, je interesses, je talenten en we kijken hoe je je meer van moeten naar willen kunt bewegen en dus je autonome motivatie voor studiedoelen kunt vergroten. 

  Of misschien heb je last van faalangst, leg je de lat wel eens te hoog of stel je geen realistische doelen. En tot slot heb je mogelijk bepaalde vaardigheden, de zogenaamde cognitieve en executieve vaardigheden, nog niet voldoende ontwikkeld. Ook dit kunnen we samen in beeld brengen en er wat aan doen.


  Let op: een begeleidingstraject heeft het meest effect wanneer er tijdig mee wordt gestart, zodat je voldoende kunt oefenen en er tijd is om bij te sturen. 

  De korte trajecten (5 sessies) zijn geschikt voor jongeren die al over een behoorlijke basiskennis van studievaardigheden en leerstrategieën beschikken, maar nog wat bijsturing of opfrissing wensen. Ook wanneer je vooral rond motivatie wil werken, kan een kort traject volstaan. 

  Wanneer een jongere nog weinig heeft geoefend met deze vaardigheden en strategieën, is een langer traject (min. 10 sessies) aan te raden. Ook in dit traject verkennen we de motivatie en eigen doelen, en daarnaast krijgt de jongere de kans om onder begeleiding intensief de studievaardigheden en leerstrategieën toe te passen op het eigen studieproces en deze te oefenen. Uiteraard maakt doelgerichte en effectieve feedback deel uit van het begeleidingstraject.


  Verderop deze pagina lees je meer over deze executieve functies en vaardigheden.


  Ben je een (hoog)begaafde leerling of student en wil je studievaardigheden aanscherpen en struikelblokken aanpakken? Ben je op zoek naar een directe aanpak, waarbij je concrete tips en op maat gesneden advies krijgt? Aarzel dan niet en neem contact op! 


  Ook ouders vinden in De Talentenhaven meer informatie en tips om coachend en betrokken naast hun kind te staan, zonder het leerproces en de verantwoordelijkheid daarvoor van hen over te nemen.

  Executieve vaardigheden

  Het puberbrein is sterk gericht op korte termijndoelen en beloning (intrinsiek of extrinsiek). Wanneer je bedenkt dat de hersenfuncties die instaan voor:
  • planning
  • organisatie
  • time-management
  • werkgeheugen
  • reactie-inhibitie (denken voor doen)
  • emotieregulatie (controle houden over je emoties)
  • taakinitiatie (zonder dralen aan een taak kunnen beginnen)
  • flexibiliteit
  • volgehouden aandacht
  • inschatten van consequenties en risico's...
   pas gedurende en tot (lang) na de puberteit tot volle ontwikkeling komen (dit proces kan voortduren tot het 25e levensjaar), kun je het gedrag van je puber, de soms hardnekkig haperende studievaardigheden en gebrek aan motivatie voor een ver in de toekomst liggend doel als je diploma halen of zelfs alleen maar slagen voor je jaar, veel beter plaatsen. 
  Die hersenfuncties en vaardigheden (executieve functies) kun je echter wel aanleren en trainen. Meer nog: het is belangrijk dat hoogbegaafde jongeren leren zelf verantwoordelijk worden voor hoe, waarom en met welk resultaat ze precies studeren en als ouder dat niet langer verregaand van hen over te nemen.