De Talentenhaven

Véronique Minnebo - Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Antwerpen (Berchem)

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DE TALENTENHAVEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Talentenhaven, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Talentenhaven verstrekt. De Talentenhaven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

De Talentenhaven houdt ook een beknopt dossier bij, met de gegevens die u tijdens de gesprekken aan ons verstrekt, nodig voor effectieve coaching.

Digitale gegevens worden versleuteld, het fysieke dossier bewaard achter slot.


WAAROM DE TALENTENHAVEN GEGEVENS NODIG HEEFT

De Talentenhaven verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan De Talentenhaven uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coachende dienstverlening of in het kader van begaafdheidsonderzoek.


AUTOMATISCHE OPSLAG VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door De Talentenhaven herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De Talentenhaven geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.


HOE LANG DE TALENTENHAVEN GEGEVENS BEWAART

De Talentenhaven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer er een overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens (digitaal en fysiek) na afloop nog 5 jaar bewaard. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

De Talentenhaven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Talentenhaven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Talentenhaven gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

De Talentenhaven maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Talentenhaven bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Talentenhaven te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Talentenhaven heeft hier geen invloed op. De Talentenhaven heeft Google geen toestemming gegeven om via De Talentenhaven verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


SOCIALE MEDIA

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . De Talentenhaven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

De Talentenhaven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Talentenhaven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Talentenhaven op via [email protected] . www.detalentenhaven.be is een website van De Talentenhaven. De Talentenhaven is als volgt te bereiken:

Postadres: Ruytenburgstraat 12, 2600 Berchem

Vestigingsadres: Ruytenburgstraat 12, 2600 Berchem

Ondernemingsnummer: BE0503708528

Telefoon: +32 (0)494 13 73 56

E-mailadres: [email protected]


Deze privacyverklaring kan wijzigen. Raadpleeg ze daarom regelmatig.


26 februari 2018