De Talentenhaven

Véronique Minnebo - Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Antwerpen (Berchem)

Is mijn kind een onderpresteerder?

Hoogbegaafde kinderen lopen het risico te gaan onderpresteren. Dit gebeurt wanneer ze bijvoorbeeld in een vaste mindset zitten ("ik ben slim/dom", "ik kan dat toch niet", "wie hoogbegaafd is, hoeft zich niet in te spannen"), perfectionistisch zijn en de lat onrealistisch hoog leggen of doordat de leerstof op school niet is aangepast aan hun noden.

Ze geraken dan gedemotiveerd, en kunnen in een spiraal van onderpresteren terecht komen. Het is erg belangrijk dat je dit proces tijdig herkent en je kind helpt eruit te raken. Van verveling, demotivatie en onderpresteren kun je namelijk letterlijk ziek worden.

De trajecten  De kracht in jezelf en Mindset helpen kinderen om uit deze negatieve spiraal van onderpresteren te breken en terug te geloven in zichzelf! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een adviesgesprek!

Leerkrachten die meer willen weten over onderpresteren en hoe dit probleem aan te pakken in de klas, kunnen ook bij De Talentenhaven terecht! Mail  mij voor meer informatie of vraag mij als spreker op uw bijscholingsdag!

Veel hoogbegaafde kinderen zijn onderpresteerders
Onderstaande signalen kunnen wijzen op onderpresteren:
 • lichamelijke signalen zoals allergieën, eczeem, hoofdpijn, buikpijn
 • expressief of agressief naar buiten treden
 • voortdurend om aandacht vragen
 • lastig en onaangepast gedrag vertonen
 • ontwikkelingsstilstand, of regressie vb. terug in de broek plassen, op school veel eenvoudiger tekenen dan thuis, plots niet meer (kunnen) lezen
 • perfectionisme en faalangstig gedrag vertonen, de lat onrealistisch hoog leggen, geen fouten willen/durven te maken
 • negatieve aandacht vragen door vb. expres dingen fout te doen
 • verdwijnen van eerdere interesses, opgeven van hobby's
 • algemene gedragsproblemen
 • steeds minder goede resultaten behalen
 • zeer wisselende resultaten op school
 • zeer laag werktempo
 • geen enkel initiatief meer vertonen
 • op school totaal ander gedrag vertonen dan thuis
 • iet meer naar school willen
 • slecht of helemaal niet meer te motiveren
 • verlies van spontaniteit
 • terugtrekken
 • depressieve gevoelens