De Talentenhaven

Véronique Minnebo - Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Antwerpen (Berchem)

Hoogbegaafde kinderen in de lagere school

Wat is hoogbegaafdheid, hoe herken je een hoogbegaafd kind, wat zijn mogelijke struikelblokken en risico's (faalangst, onderpresteren, welzijns- en gedragsmoeilijkheden...), mindset, profielen van hoogbegaafde leerlingen, tips voor hoogbegaafd onderwijs.


2u, kostprijs €197,-

Hou rekening met 21% BTW en verplaatsingsonkosten.

Hoogbegaafde kleuters: bestaat dat?

Kun je bij kleuters spreken van hoogbegaafdheid? Wat is het verschil met een ontwikkelingsvoorsprong? Waarom en hoe signaleren? wat zijn mogelijke struikelblokken en risico's (faalangst, onderpresteren, welzijns- en gedragsmoeilijkheden...)


2u, kostprijs €197,-

Hou rekening met 21% BTW en verplaatsingsonkosten.