De Talentenhaven

Véronique Minnebo - Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Antwerpen (Berchem)

IQ- en begaafdheidsonderzoek

Testen hoogbegaafdheid

Moet (hoog)begaafdheid formeel worden vastgesteld met een IQ-onderzoek? 

Ouders en leerkrachten stellen deze vraag vaak.

De twijfel over het nut van "labelen" is begrijpelijk en ook terecht.

Toch blijkt het belangrijk dat de specifieke denkstijl en het snelle leerproces van hoogbegaafde kinderen al van jongsaf worden her- en erkend.

Slechts wanneer een hoogbegaafd kind immers zowel thuis als op school voldoende mogelijkheden tot exploreren, proberen, oefenen en stretchen krijgt, en materiaal en inhouden die tegemoet komen aan zijn leerhonger, kan het zich ten volle ontwikkelen.

Een kind dat niet voldoende wordt uitgedaagd, verliest zijn interesse, motivatie en zin om te leren. Deze kinderen lopen een groot risico op onderpresteren, laag zelfbeeld, problemen op school en zelfs burn-out en depressie. Bijkomende labeling en misdiagnoses komen in deze groep ook vaker voor.


Het is dus van belang dat  een hoogbegaafd kind en zijn omgeving zo snel mogelijk inzicht krijgen in de specifieke manier van leren en denken en in de speciale behoeften van hoogbegaafde leerlingen, om een juist zelfbeeld op te bouwen en gelukkig te worden.


Een ontwikkelingsvoorsprong vaststellen kan via signaleringsprotocollen, doortoetsen, een didactisch en persoonlijkheidsonderzoek en een intelligentie-onderzoek. Stem nooit zomaar in met een IQ-onderzoek, zonder te weten of de afnemer deskundig is in hoogbegaafdheid en zonder dat de test past in een breder begaafdheidsonderzoek!


Wil je meer informatie over het signaleren en testen van hoogbegaafdheid, twijfel je nog of dit voor jouw kind de juiste weg is, neem dan gerust contact op! Tijdens een persoonlijk adviesgesprek kunnen we dieper ingaan op jouw specifieke vragen en situatie en uitzoeken wat je kind op dit moment nodig heeft. 


In De Talentenhaven kun je terecht voor signalering, IQ- en begaafdheidsonderzoek. Dit kan al vanaf ca 2,5 jaar. Aan de hand van screeningsinstrumenten, observatie van je kind en gesprekken met ouders en eventueel de leerkracht krijg je een duidelijke indicatie over de mogelijke hoogbegaafdheid van je kind. Voor het IQ-onderzoek werken we samen met orthopedagogen en psychologen, gespecialiseerd in testafname bij hoogbegaafde kinderen. Het volledige onderzoek, verslaglegging en advies gebeuren door en/of onder supervisie van De Talentenhaven.