De Talentenhaven

Véronique Minnebo - Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Antwerpen (Berchem)

E-mailadvies en -begeleiding

Misschien is het voor jou niet zo evident om naar mijn praktijk te komen of heb je in eerste instantie slechts enkele specifieke vragen waarop je graag mijn feedback wil?

Via e-mailadvies en -begeleiding kun je op een laagdrempelige manier met mij aan de slag rond hoogbegaafdheid en ouderschap. E-mailadvies en -begeleiding kan ook een eerste stap zijn om te kijken of en welk traject in de praktijk voor jou en/of je kind geschikt is. Bovendien helpt schrijven je om je gedachten helder te krijgen en krijg je de tijd om rustig na te denken over de vragen die ik je stel.

Je hebt de keuze tussen:

  • een korte e-mailsessie, waarin je tot 5 vragen kunt stellen. Dit kan in één mail of verspreid over verschillende mails en wordt voltooid binnen een termijn van 4 weken na aanmelding.
  • een lange e-mailsessie, waarin je maximaal 9 vragen stelt. Ook deze sessie kan in één mail of verspreid over verschillende mails gebeuren en binnen een termijn van 8 weken na aanmelding. 


Door de vragen te spreiden over verschillende mails en in te spelen op de feedback, kan deze formule ook het karakter van een e-coaching krijgen.


Tijdens deze begeleiding geef ik je inhoudelijke informatie omtrent hoogbegaafdheid en ouderschap, en kunnen vragen aan bod komen over concrete situaties die zich in je gezin voordoen. Let op: het gaat hierbij om begeleiding en inhoudelijk advies. Om dit aanbod zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een concreet advies te kunnen formuleren, heb ik het aantal vragen per formule beperkt. Het is dan ook goed dat je op voorhand nadenkt over datgene waarbij je precies mijn advies of input wil krijgen en een duidelijke hulpvraag te formuleren.


Indien je enkel je verhaal kwijt wil of wanneer je hulpvraag voor jezelf nog niet helemaal duidelijk is, raad ik je een kennismakingsgesprek met mij aan. Dit kan telefonisch, via skype of e-mail. Tijdens dit gesprek zal ik je geen inhoudelijke feedback of informatie omtrent hoogbegaafdheid geven, maar kun je wel een luisterend oor en advies verwachten over mogelijke vervolgstappen.


Prijs

Korte e-mailsessie: €35

Lange e-mailsessie: €60


Wanneer zijn de e-mailsessies voor jou interessant?

Als je enkele duidelijke vragen rond de hoogbegaafdheid van je kind (of jezelf), de schoolloopbaan van je kind en/of de omgang met je hoogbegaafde kind hebt, en het voor jou makkelijker is om die via mail te stellen, is dit aanbod voor jou geknipt.

Ook wanneer je nog niet zeker bent of een begeleidingstraject met mij de juiste weg is, maar je toch op zoek bent naar inhoudelijk advies of meer concrete informatie rond hoogbegaafdheid en ouderschap, zijn de e-mailsessies voor jou wellicht een goede oplossing.


Blijf niet met je vragen zitten en reserveer vandaag nog je e-mailbegeleiding: [email protected] . Ik stuur je dan binnen de twee werkdagen de betalingsmodaliteiten en na ontvangst van de betaling gaat je traject van start.